شیوه های خرید کتاب از انتشارات سبط اکبر قم

نگارش یافته توسط حسین. Posted in مجموعه اخبار

رای دهی:  / 0

شیوه های خرید کتاب از انتشارات سبط اکبر قم

shopping-cart-with-books-dreamstime xs 23300617


1- خرید اینترنتی :

بامراجعه به سایت انتشارات بعد از انتخاب یک یا چند عنوان کتاب مشخصات خود را وارد کرده و کتاب انتخاب شده خود را به صورت پرداخت اینترنتی خرید نمایید.

2- خرید با سامانه پیامکی:

نام کتاب مورد نظر  وتعداد درخواست را به سامانه انتشارات سبط اکبر قم ارسال نمایید

 سامانه پیامکی:  737306  6444  3000 

3- خرید تلفنی :

با تماس با شماره تتلفنهای ثابت و همراه معرفی شده در سایت تماس گرفته و آدرس و کتاب مورد نظر خود را اعلام نمایید.

تلفن   :  37834007     37737306     025     همراه :  09198710684    09123510654

کتاب فرزند بیشتر ، زندگی شادتر به چاپ رسید

نگارش یافته توسط حسین. Posted in مجموعه اخبار

رای دهی:  / 0

 

farzan beshtar

کتاب "فرزند بیشتر ، زندگی شادتر" از چاپ خارج شد
این کتاب که با توجه به خطرات کاهش #جمعیت و رو به پیری رفتن سن جامعه و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری تالیف گردیده است درباره آثار روحی، تربیتی،  مادی و معنوی داشتن فرزند زیاد در #خانواده و جامعه و تاثیر آن بر سلامتی و جلوگیری از بیماری در #مادران می باشد و همچنین خطرات کاهش